Djurbehandlingar

Copyright © All Rights Reserved.

OM DJURAKUPUNKTUR


Inom TCM (traditional chinese medicin) ser man alltid till helheten, dvs kroppen, sinnet och själen. Man behandlar inte bara symtom, utan försöker alltid komma fram till vad orsaken till problemet är och hur man kan behandla för att återställa balansen i hela kroppen.


I människans och djurens fysiska kropp löper tolv energibanor, akupunkturmeridianer, i par. Tolv på vänster sida och tolv på höger sida, i riktning med kroppens längd.

I mitten av kroppen löper två banor (mitt bak och mitt fram).

Dessa två och övriga tolv energibanor bildar tillsammans ett slutet elektriskt mikrocirkulationssystem i vilken transporten av livsenergi till cellerna sker.


Energibanorna transporterar de positivt och negativt laddade joner som styr och reglerar djurets livsfunktioner. Den svaga saltlösningen i våra kroppar fungerar som elektrolyter och består av kalium och natrium. De bioelektriska energibanorna har till uppgift att transportera näringsämnen till kroppens celler och utan dessa näringsämnen kan cellerna varken producera nödvändig energi eller göra sig av med slaggprodukter.


Nära kroppsytan finns det elektriskt aktiva mätpunkter, akupunkturpunkter, som står i direkt förbindelse till det slutna elektriska transportsystemet.

Energibanorna är i sin tur förbundna med kroppens inre organsystem och långvariga blockeringar i energibanorna kan leda till mentala och/eller fysiska obalanser, dvs symtom och sjukdomar.


Med hjälp av akupunkturnålar (eller andra tekniker som pressur, moxa, koppning mm) stimuleras utvalda akupunkturpunkter och på så sätt kan blockeringar frigöras och balansen återställs.

Tidsbokning


För tidsbokning går det att kontakta mig på 070-330 63 36 eller info@balanstcm.se, eller via meddelande på facebooksidan www.facebook.com/balanstcm.


Avbokning ska ske minst 24 timmar innan bokade tiden.

Vid senare avbokning debiteras halva behandlingspriset. Bortglömda tider som ej avbokades debiteras med hela behandlingspriset plus milersättning vid stall-/hembesök.

Vid akuta / allvarliga tillstånd ska alltid veterinären kontaktas först!

Karenstid inför tävlingar och utställningar efter utförd akupunkturbehandling är 96 timmar för häst och 7 dagar för hund.