Öronakupunktur

Copyright © All Rights Reserved.

OM ÖRONAKUPUNKTUR


Öronakupunktur har använts under tusentals år i flera länder bl. a. Indien och Kina.

 

Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som både diagnos och behandling.

 

Öronakupunktur förstärker effekten av kroppsakupunktur och annan behandling. Behandlingen upplevs som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär, den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression.

 


NADA

Öronakupunktur används sedan 1970-talet vid behandling av olika former av missbruk såsom narkotika, alkohol, tobak, kaffe och sockerberoende. NADA-modellen utvecklades av dr M. Smith och hans team vid Lincolnkliniken i New York och används i mer än 50 länder. De effekter som upplevs är minskade abstinenssymtom som svettningar, skakningar, värk, oro, ångest och drogsug.


Enligt en studie på KS (Karolinska Sjukhuset i Solna), fann man att halterna av endorfiner, kroppens eget morfin och av serotonin, en signalsubstans som påverkar sinnesstämningen och välmåendet, ökade vid öronakupunkturÖronakupunktur har använts under tusentals år i flera länder, bl. a. Indien och Kina.

Behandlingen upplevs som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär, den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Smärta minskar, sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vi depression.


Problem som lämpligen behandlas med öronakupunktur:

  • Olika typer av smärta, tex ryggproblem, tennisarmbåge osv
  • Spänningar
  • Trötthet
  • Nedstämdhet
  • Stärkning av immunförsvaret
  • Gynekologi och menopaus
  • Tinnitus
  • Beroendeproblem (nikotin, mat, alkohol, droger)
  • och mycket mer


För nålrädda personer finns kulplåster som inte penetrerar huden.