Kinesio Tape

Copyright © All Rights Reserved.

OM KINESIO TAPE  • Kinesiotape utvecklades i Japan under början av 1970-talet av Dr Kenzo Kaze.


  • Tekniken skiljer sig mycket från traditionell tejpning. Man använder sig av Kinesiotapens elasticitet på olika sätt för att korrigera muskelfunktion, förbättra blod- och lymfcirkulation samt öka proprioception.


  • Kinesiotapen är ett användbart verktyg som kan ge smärtlindring, förbättrad rörlighet och förkorta rehabiliteringstiden efter skador.