Friskvård och Rehabilitering Hund

Friskvård och Rehablilitering Hund

Friskvård

En hundfysioterapeut kan hjälpa dig med friskvård i form av förebyggande behandlingar, träning och kosthållning.

Hårt arbetande hundar som används till exempel i tjänst, tävling och jakt kan behöva regelbunden genomgång och behandling. Hundfysioterapeuten har kunskap om och kan hjälpa dig med skadeförebyggande behandling och träning för att din hund ska kunna prestera optimalt under lång tid.

Även sällskapshundar kan få problem. För lite eller för ensidig motion, dålig utrustning och övervikt är vanliga orsaker till problem i hundens rörelseapparat. Undersökningar har visat att mer än hälften av alla hundar någon gång får ryggproblem. Beteendeförändringar kan bero på någon form av smärta hos hunden. Genom att regelbundet låta en hundfysioterapeut känna igenom din hund kan problem i röreslseapparaten upptäckas i tid och behandlas innan det uppstår större besvär och skador. Alla hundar mår också bra av massage som ger ett ökat generellt välbefinnande. Hundfysioterapi kan också hjälpa den äldre hunden till ett smärtfritt och rörligt liv.


Rehabilitering

Efter operationer används fysioterapi i rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka. Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. 

Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas. En kronisk sjukdom går inte att bota. Däremot går det ibland att bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.

Exempel där rehabilitering/hundfysioterapi behövs är: 

  • Artros
  • Osteokondros
  • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/AD)
  • Patellaluxation
  • Korsbandsskador
  • Diskbråck
  • Spondylos
  • L7/S1-syndrom
  • Buköppningar


Hundfysioterapeutisk behandling är ett komplement till veterinärbehandling och hundfysioterapeuten samarbetar därför ofta med veterinär för en optimal behandling.

När du får en remiss på rehabilitering från din veterinär täcker försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna, helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling!

Balans TCM Akupunktur

070-330 63 36

Södra Rågholmsvägen 30, 97592 Luleå

©2020 by Balans TCM Akupunktur

© Copyright. All Rights Reserved.