Hund

Hundbehandlingar

Friskvård/Rehabilitering


Friskvård

En hundfysioterapeut kan hjälpa dig med friskvård i form av förebyggande behandlingar, träning och kosthållning.

Hårt arbetande hundar som används till exempel i tjänst, tävling och jakt kan behöva regelbunden genomgång och behandling. Hundfysioterapeuten har kunskap om och kan hjälpa dig med skadeförebyggande behandling och träning för att din hund ska kunna prestera optimalt under lång tid.

Även sällskapshundar kan få problem. För lite eller för ensidig motion, dålig utrustning och övervikt är vanliga orsaker till problem i hundens rörelseapparat. Undersökningar har visat att mer än hälften av alla hundar någon gång får ryggproblem. Beteendeförändringar kan bero på någon form av smärta hos hunden. Genom att regelbundet låta en hundfysioterapeut känna igenom din hund kan problem i röreslseapparaten upptäckas i tid och behandlas innan det uppstår större besvär och skador. Alla hundar mår också bra av massage som ger ett ökat generellt välbefinnande. Hundfysioterapi kan också hjälpa den äldre hunden till ett smärtfritt och rörligt liv.


Rehabilitering

Efter operationer används fysioterapi i rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka. Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. 

Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas. En kronisk sjukdom går inte att bota. Däremot går det ibland att bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.

Exempel där rehabilitering/hundfysioterapi behövs är: 

 • Artros
 • Osteokondros
 • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/AD)
 • Patellaluxation
 • Korsbandsskador
 • Diskbråck
 • Spondylos
 • L7/S1-syndrom
 • Buköppningar


Hundfysioterapeutisk behandling är ett komplement till veterinärbehandling och hundfysioterapeuten samarbetar därför ofta med veterinär för en optimal behandling.

När du får en remiss på rehabilitering från din veterinär täcker försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna, helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling!

Friskvårdstraining


Rätt träning är lika viktigt för den aktiva hunden, för att bygga en stark muskulatur som kan förebygga skador, som för den skadade eller äldre hunden för att återskapa och underhålla stark muskulatur och normal rörlighet.

Vi kommer att gå igenom din hunds fysiska status för att sedan träna balans, styrka, koordination och kroppskontroll! En träning som ALLA hundar älskar!

Akupunktur


Med hjälp av akupunkturnålar, pressur eller laser stimuleras utvalda akupunkturpunkter och på så sätt kan blockeringar frigöras och balansen återställas och kroppen stimuleras att läka sig själv.

Räkna med 5-10 behandlingar för att få en bestående behandlingseffekt.

Vid akuta problem kan det räcka med 1-3 behandlingar, vid kroniska problem krävs ofta fler.

Hundar med artros eller andra kroniska sjukdomar har störst nytta av kontinuerliga behandlingar ca 1 gång i månaden.


Exempel på behandlingsbara åkommor:


 • Smärta
 • Spända muskler
 • Muskel- och senskador
 • Ledproblem/artros
 • Ryggproblem
 • Svagt immunförsvar
 • Hudproblem och klåda
 • Mag- och tarmproblem
 • Hosta/astma
 • Oro och stress
 • Hormonella obalanser
 • Före och efter operativa ingrepp, skyndar på läkningen
 • Stärka kroppen innan och efter vaccination, avmaskning eller medicinering (dock inte inom 5 dagar efter vaccination och avmaskning)


Att tänka på inför behandlingen:


 • Hunden bör få vila resten av dagen efter behandling och ha fri tillgång till vatten
 • Karenstid inför utställning/tävling är 7 dagar för hund
 • Akupunktur utförs inte på dräktiga tikar och inte inom fem dagar efter vaccination och avmaskning
 • Vid odiagnosticerade problem och akuta tillstånd kontakta alltid veterinär först!

Massage


Massage ger inte bara avslappnade muskler, den har även en smärtlindrande effekt, stimulerar blod- och lymfcirkulation, har en positiv effekt på immunsystemet, på hud och päls, och på det parasympatiska nervsystemet.
Massage gynnar både den aktiva hunden för att släppa på spänningar i muskulaturen, den skadade hunden för att påskynda läkning, och den äldre hunden med stelare leder.