GDPR

GDPR- Så behandlar vi dina personuppgifter

GDPR 

Du har säkert hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU- förordningen. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter. För oss på Balans TCM Akupunktur är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar i vår integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att kunna ge dig relevant information, personliga erbjudanden och ännu bättre service.
Du behöver inte göra något, men läs gärna vår integritetspolicy.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Balans TCM Akupunktur ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Balans TCM Akupunktur, Södra Rågholmsvägen 30, 97592 Luleå.

 

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Balans TCM Akupunktur samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna
genomföra köp av våra tjänster och varor samt kontakta oss för service och information.
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst
och fakturering
• Möjliggöra journalföring och kundservice
• Ge dig relevant information som kallelser via e-post samt sms.
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Balans TCM Akupunktur samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
• Namn och adress
• Telefonnummer
• E-postadress
 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som
uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel
bokföringslagen.
 

 

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
På Balans TCM Akupunktur hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder
för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som
behöver dem behandlar dem.
Balans TCM Akupunktur kan komma att lämna dina uppgifter till tredje part dock aldrig andra
än Boka Direkt som är bokningssystemet, samt eventuell Veterinär som vi mottar en remiss ifrån.
Balans TCM Akupunktur säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att
begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Balans TCM Akupunktur kommer att
tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig
medveten om att det kan finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina
personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

 


 

KONTAKTINFORMATION
Du är välkommen att kontakta oss via e-post: info@balanstcm.se om
du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.